Vilka anmärkningar visar UC?

Vilka anmärkningar visar UC?

<<Tillbaka till Frågor & Svar

 • Accis
 • A-skatt/arbetsgivaravgift (samordnad uppbörd)
 • Avgift olovligt byggande
 • Bygg- och särskild avgift
 • Dispensavgifter enligt bilavgaslagen
 • Diverse statliga fordringar
 • Diverse övriga fordringar
 • Ekonomiskt bistånd
 • Expeditionsavgift
 • Felparkeringsavgift
 • F-skatt/särskild A-skatt
 • Företagsrekonstruktion
 • Förseningsavgift ABL
 • Konkursansökan
 • Konkurs
 • Kostnad lantbrukarnämndsförättning
 • Kupongskatt
 • Kvarskatt
 • Lantmäteriavgift
 • Missbrukad kontokredit
 • Missbrukat bankkonto
 • Misskött kredit
 • Moms
 • Näringsförbud
 • Prisregleringsavgift
 • Punktskatt
 • Redaravgift
 • Sanktionsavgift för dieselolja
 • Sjömanskatt
 • Skattekonto
 • Skuldsanering
 • Studiemedel
 • Stämpelavgift
 • Särskild avgift ABL
 • Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
 • Särskild uppdebiterad A-skatt
 • Tillkommande skatt
 • Transporttillägg
 • Tredskodom
 • Tull/införselavgift
 • TV-avgift
 • Underhållsstöd
 • Utmätningsförsök – skuld obetald
 • Utslag i mål om betalningsföreläggande
 • VA-domstolsavgift
 • Vägavgift
 • Vägtrafikskatt
 • Återtagning av avbetalningsgods
 • Överlastningsavgift

<<Tillbaka till Frågor & Svar

Laddar