Personnummer - Vi förklarar hur det får hanteras

Artiklar & Kunskap

Vårt personnummer, är vår dyraste ägodel. Vi använder vårt personnummer nästan dagligen för olika typer av ärenden. Här kan du läsa om hur ditt personnummer får hanteras och mycket mer.

Hur får ditt personnummer hanteras?

Personnummer för att handla på internet, deklarera, göra bankärenden och för att registrera användarkonton. Vi använder vårt personnummer nästan dagligen för olika typer av ärenden. Med den nya dataskyddsförordningen skyddas alla personuppgifter som gäller dig som privatperson. Till personuppgifter räknas alla personliga uppgifter som kan göra dig identifierbar som till exempel namn, hemadress, IP-adress, din bils registreringsnummer, foto, e-post, personnummer och ID-kortnummer.

Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft i maj, 2018 ger ett ökat skydd för personuppgifter och ökade rättigheter för privatpersoner. Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen och gäller i hela EU. Alla som är folkbokförda i Sverige har ett unikt personnummer. I övrigt finns samordningsnummer för dem som inte är folkbokförda i landet. Många myndigheter och företag i Sverige bygger sina register utifrån personnummer men enligt den nya dataskyddsförordningen får ditt personnummer endast hanteras av företag och myndigheter efter samtycke från dig eller om det finns laglig grund för hanteringen, till exempel att myndigheten behöver personnumret för att kunna utföra sin verksamhet.

ID-Skydd för dig

Med UC ID-Skydd kan du känna dig trygg! Vi bevakar händelser i din kreditupplysning, hjälper dig dygnet runt om något inträffar och försäkrar mot eventuella skulder.

Vad innebär hantering av personnummer?

Det räknas som hantering av personnummer när ditt personnummer samlas in, registreras, lagras, ändras eller lämnas ut. Det ska finnas ett tydligt och uttalat syfte med hanteringen av personnummer och när det inte längre behövs ska de avidentifieras eller tas bort. För att ditt personnummer ska få hanteras av en myndighet eller ett företag krävs ett samtycke som ska vara en aktiv och frivillig handling från dig eller att det finns en laglig grund för hanteringen. Företag och myndigheter måste kunna informera om hur dina personuppgifter används. Informationen ska bland annat innehålla syftet med användningen av dina personuppgifter, tidsperiod för lagringen, hur du tar tillbaka ditt samtycke i de fall du lämnat det, om dina personuppgifter kommer att delas med någon och rätten att lämna klagomål på hanteringen till en tillsynsmyndighet som Datainspektionen.

Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade, begära att uppgifter om dig tas bort om de inte längre är nödvändiga och ta tillbaka ditt samtycke till hanteringen av personuppgifter om du lämnat ett sådant. Företag och myndigheter kan få böter om de inte följer dataskyddsförordningen. De har också en skyldighet att rapportera till Datainspektionen och till de registrerade vid dataintrång.

Går det att söka på personnummer?

Personnummer är en offentlig uppgift i Sverige genom folkbokföringsdatabasen men uppgiften kan vara skyddad genom sekretess. Det finns webbsidor där det går att söka på och hitta personers namn, adress, telefonnummer och ibland personnummer. Företagen som ansvarar för webbsidorna har rätt enligt yttrandefrihetsgrundlagen att publicera sina databaser. De är undantagna reglerna i dataskyddsförordningen och har ett så kallat utgivningsbevis. Några webbsidor kräver medlemskap för att exempelvis kunna söka på personnummer men vanliga webbsidor för att hitta adress och telefonnummer visar oftast inte personnumrets fyra sista siffror. Just personnummer anses som en extra skyddsvärd personuppgift vilket betyder att personnumret ska exponeras så lite som möjligt, till exempel ska personnummer inte skrivas ut i adressetiketter eller i adressfönstret på brev. Ditt personnummer är en värdehandling och du bör hantera det på samma sätt som du hanterar övriga värdehandlingar.

Laddar