Integritetspolicy

UC värnar om våra kunders personliga integritet. UC prioriterar alltid skyddet av all information våra kunder anförtror oss och vi följer de lagar och regler som finns, exempelvis i personuppgiftslagen. En viktig del i skyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. I vår integritetspolicy ger vi en översiktlig beskrivning över hur vi samlar in, använder, delar och lagrar din information.

Genom att du registrerar dig för tjänsten och använder webbplatsen www.minUC.se godkänner du att för tjänsten nödvändiga personuppgifter registreras i enlighet med UC:s vid var tid gällande Integritetspolicy samt att UC behandlar personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Vad är en personuppgift?

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Vad samlar UC in för personuppgifter?

Personuppgifter som du lämnar i samband med att du fyller i ett formulär (t ex vid ett köp eller vid en intresseanmälan) på www.minUC.se eller som för övrigt registreras.

Vilka personuppgifter samlar UC in?

När du fyller i ett formulär lämnar du namn, personnummer, mobilnummer, e-postadress, adress och IP-adress.

Vad gör UC för behandlingar?

UC behandlar dina personuppgifter för administration av den berörda tjänsten. Exempel på detta är att vi ska kunna avisera dig om att en förändring i den egna personinformationen har skett. UC använder även dina personuppgifter för att ta betalt för den valda tjänsten och för att säkerhetsställa att rätt person är kopplad till kundinformationen i våra system. Vidare använder UC dina personuppgifter för ett erbjuda eventuell förlängning av berörd tjänst eller för att informera dig som kund om UC:s övriga tjänster.

Personuppgifterna utgör även underlag för statistiska ändamål såsom marknads- och kundanalyser samt marknadsföringsändamål. Detta för att vi ska kunna följa upp, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter.

Delar UC mina uppgifter med andra företag?

Ja, behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig, även ske hos andra företag som UC samarbetar med för sin verksamhet till exempel IT- leverantörer.

Vi delar inte dina personuppgifter med något annat företag för marknadsföringsändamål.

Hur hanterar UC cookies?

Alla som besöker en webbplats med cookies ska enligt lagen om elektronisk kommunikation få information om dem samt medvetet godkänna att de används. En cookie är en liten textfil som sparas på besökarens dator. Textfilen innehåller information som används t.ex. för att underlätta besökarens användning av webbplatsen och underlätta tillgång till olika funktioner. Läs mer om cookies här.

Vad har UC för säkerhet runt personuppgifter?

UC har en hög säkerhetsnivå som syftar till att skydda sådana personuppgifter som kommer i UC:s kontroll. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda information mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

Vad ska jag tänka på om jag klickar på länkar på www.minUC.se?

UC:s webbplatser kan innehålla länkar eller hänvisningar till webbplatser som tillhandahålls av tredje part. UC ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker, eller det innehåll som tillhandahålls av sådan tredje part, på tredje parts webbplats.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

UC behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande till exempel tillhandahålla tjänsten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer samt hantera förnyelser av tjänster, såvida det inte krävs eller tillåts i lag att vi behåller dem längre.

Hur gör jag om jag vill återkalla mitt samtycke?

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse begränsas till att endast avse den del av behandlingen som rör direkt marknadsföring. Resterande personuppgifter är nödvändiga för att UC ska kunna tillhandahålla tjänsten till dig.

Vad gör jag om jag vill veta vilka personuppgifter som behandlas av UC?

UC AB är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av UC kan du begära detta skriftligt i form av ett registerutdrag.

Vad gör jag om jag tycker en uppgift om mig är oriktig?

Om du anser att en uppgift om dig i våra register är oriktig eller missvisande kan du kontakta oss och begära rättelse.

 

Vi hoppas du har fått tillräcklig information om behandling av personuppgifter på www.minUC.se. Om du önskar mer information är du välkommen att höra av dig till oss.

 

  • Våra ägare:

  • SEB
  • Handelsbanken
  • Swedbank
  • Nordea
  • Danske bank
  • Länsförsäkringar
Laddar