UCs källor


Samlad information över våra källor

UCs källor håller högsta kvalitet med marknadens bästa täckning, aktualitet och korrekthet. Vi är också ledande vad avser att lägga till nya datakällor och har t.ex. som enda kreditupplysningsföretag i Sverige uppgifter om: krediter som missbrukas hos banker och kreditmarknadsbolag, lämnade blanco- och borgenslån, aktuellt fastighetsinnehav direkt från Lantmäteriet, daglig bevakning och händelsestyrd uppdatering av flera källor.

Uppgift och källa

Uppdatering

Namn och adress på fysiska personer Skatteverket via Spar

5 ggr/vecka

Civilstånd Skatteverket via Spar

5 ggr/vecka

Taxerad inkomst Skatteverket

5 ggr/år (apr/jun/aug/sep/dec)

Taxerad inkomst, omräkningar Skatteverket

2 ggr/månad

Fastighetsuppgifter (taxeringsuppgift) Skatteverket

1 gång/år (okt)

Äktenskapsförord Skatteverket

2 ggr/månad

Personlig förvaltare Tingsrätt via PoIT

5 ggr/vecka

Förkommen ID-handling UC Förlustanmälan

Löpande

Ställda frågor och frågeställare UC

Löpande

Sökt/prövad kredit UC

Löpande

Kreditengagemangsuppgifter (beviljade lån/krediter) Bank, kreditmarknadsbolag, kontokortsföretag

Varje månad

Anmärkningar, obetalda skatter och allmänna avgifter Kronofogden

5 ggr/vecka

Anmärkningar, tredskodomar Tingsrätt

5 ggr/vecka

Anmärkningar, konkursansökningar Tingsrätt och Kronofogden

5 ggr/vecka

Anmärkningar, betalningsförelägganden Kronofogden

Varje vecka

Anmärkningar, utmätning/återtaget gods Kronofogden

5 ggr/vecka

Missbrukade bankkonton Banker

5 ggr/vecka

Misskötta krediter Banker och finansbolag

5 ggr/vecka

Missbrukade kontokrediter Banker, finansbolag och kontokortsföretag

5 ggr/vecka

Näringsförbud Tingsrätten, Bolagsverket

5 ggr/vecka

Skuldsaldo Kronofogden

Varje vecka

Skuldsanering Kronofogden

5 ggr/vecka

CSN-lån CSN

1 gång/mån och 1 gång/årLaddar