OBS! UC Riskprognos är baserad på en komplex algoritm och det kan ibland vara svårt att förstå dess utfall. UC kan aldrig gå in på enskilda fall vad gäller riskprognosen.

Varför har min riskprognos ändrats fast det inte skett någon förändring i min kreditupplysning?

Om din riskprognos ändras utan att det har skett en förändring av informationen i din kreditupplysning kan det bero på att det har gått en tid sedan en särskild händelse inträffade.

Tiden är en viktig aspekt som påverkar riskprognosen. För att förstå det här bättre kan det vara bra att känna till vad UC Riskprognos mäter; den mäter hur stor risken är för att en person ska få en betalningsanmärkning inom 12 månader.

Med andra ord är riskprognosen framtidsbedömning och därför väger nyligen inträffade händelser tyngre än gamla händelser. Detta innebär att riskprognosen kan förändras av att det helt enkelt har passerat en viss tid sedan en särskild händelse inträffade

Varför har min riskprognos inte ändrats fast det har skett förändring i min kreditupplysning?

Informationen som vägs in i riskprognosen väger olika tungt beroende på vilken annan information som finns angiven i kreditupplysningen.

Ett exempel kan vara antalet kreditupplysnings-förfrågningar som har gjorts på en person under de senaste 12 månaderna. Denna information väger olika tungt i olika situationer och beror på vilken övrig information som står i kreditupplysningen vid tillfället för beräkningen.

Om det till exempel inte har gjorts någon ny kreditupplysning på en person under ett antal månader, kan det i sig vara positivt för riskprognosen. Men det kan även innebära att annan information i kreditupplysningen kommer att vägra tyngre än vad den gjort tidigare.

UC Riskprognos är enbart en uppskattning om risken för att få en betalningsanmärkning. Banker och andra kreditgivare kan givetvis väga in annan information i en helhetsbedömning av en persons kreditvärdighet.

Jag har betalat av lån och krediter – varför har min riskprognos inte förbättrats?

UC Riskprognos blir inte per automatik bättre av att skulder försvinner.

UC:s riskprognos beräknas utifrån grupper av individer med likvärdig information, och då en informationspost försvinner eller förändras kan andra riskdrivande faktorer få större påverkan på riskprognosberäkningen. Det kan alltså vara helt korrekt att, när en till synes positiv förändring sker som att en skuld försvinner, kan detta ge en högre riskprognos än tidigare.

All information som vägs in i riskprognosen väger olika tungt beroende på vilken annan information som finns angiven i kreditupplysningen. Den individuella informationen vägs samman med statistisk data från Sveriges invånare som är 18 år och äldre.

Det primära målet är att med hjälp av statistiska modeller beräkna sannolikheten för att en person ska få betalningsanmärkningar i framtiden. Om den statistiska datan visar att risken för att få en betalningsanmärkning kan öka i samband med att ett visst lån betalats av, kan detta speglas i riskprognosen.

Jag har samlat ihop mina lån och krediter – varför har jag fått en högre riskprognos?

UC Riskprognos blir inte per automatik bättre av att flera mindre lån samlas ihop till ett större lån.

All information som vägs in i riskprognosen väger olika tungt beroende på vilken annan information som finns angiven i kreditupplysningen. Den individuella informationen vägs samman med statistisk data från Sveriges invånare som är 18 år och äldre.

UC gör inga subjektiva bedömningar om vilken information som är bra eller dålig. Därför kan en riskprognos variera både upp och ner om man till exempel betalar av en skuld, då annan information statistiskt sätt kan påverka riskprognosen i en högre eller lägre grad än tidigare.

Om det görs en eller flera kreditupplysningar på dig i samband med att du samlar ihop dina lån och krediter indikerar det på att du är i behov av lån eller krediter – och osäkerheten kring din förmåga att kunna betala tillbaka dessa ökar. Detta kan då återspeglas i din UC Riskprognos.

Betalningsanmärkningen har försvunnit – varför har jag fått en högre riskprognos?

Riskprognosen blir inte per automatik bättre av att en betalningsanmärkning försvinner.

Däremot beräknas UC:s riskprognos utifrån grupper av individer med likvärdig information, och då en informationspost försvinner eller förändras kan andra riskdrivande faktorer få större påverkan på riskprognosberäkningen. Det kan alltså vara helt korrekt att, när en till synes positiv förändring sker som att en betalningsanmärkning försvinner, ger detta en högre riskprognos än tidigare.

UC gör inga subjektiva bedömningar om vilken information som är bra eller dålig. Därför kan en riskprognos variera både upp och ner om man till exempel blir av med en anmärkning, då annan information statistiskt sätt kan påverka riskprognosen i en högre eller lägre grad än tidigare. På lång sikt så är det ändå mest sannolikt att en riskprognos sjunker utan en anmärkning, beroende på hur övrig information som inkomst och kreditengagemang m.m. förändras.

Gamla förfrågningar från UC har försvunnit – varför har min riskprognos inte förbättrats?

Det är informationen som redovisas i upplysningen som ligger till grund för riskprognosberäkningen. UC gör inga subjektiva bedömningar och går därför inte in på hur den statistiska beräkningen går till.

Riskprognosen varierar till följd av förändringar i informationen som framgår av upplysningen. När information faller bort, som exempelvis förfrågningar hos UC, kan då exempelvis annan information statistiskt sett påverka riskprognosen i en högre eller lägre grad än tidigare, både positivt och negativt.

Jag har god ekonomi – varför har jag så hög riskprognos?

En bra utgångspunkt är att tänka att det som syns i en kreditupplysning från UC också speglas i UC Riskprognos. Det som däremot inte syns i kreditupplysningen speglas inte heller i riskprognosen.

Exempel på information som inte syns i kreditupplysningen och därmed inte speglas i riskprognosen är hur mycket pengar man har på banken, alltså på sparkonton samt i aktie- och fonddepåer.

Kreditkollen

Ingen bindningstid!

49
kr/mån
Laddar