Frågor och svar om anmärkningar

En obetald skuld eller en räkning som inte betalats i tid kan leda till en så kallad betalningsanmärkning hos UC. Uppgifterna hämtas bland annat från Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och tingsrätter.

En anmärkning kan bland annat leda till att du inte kan:

 • låna pengar
 • köpa på avbetalning
 • få ett hyreskontrakt på en bostad
 • få ett telefonabonnemang

Om du har betalat skulden efter det att till exempel kronofogdemyndigheten har meddelat ett utslag, kommer en anmärkning ändå att registreras.

När man bedömer om någon är kreditvärdig är det av betydelse att få veta inte bara att en skuld har betalats, utan också om den har betalats i rätt tid. Därför finns uppgifter om betalningsanmärkningar kvar hos UC även om man har betalat skulden efter det att anmärkningen noterades, till exempel efter ett utslag i betalningsföreläggande.

Det är alltid kreditgivaren som avgör om en kredit ska beviljas eller inte, inte UC.

Vilka anmärkningar visar UC?

 • Accis
 • A-skatt/arbetsgivaravgift (samordnad uppbörd)
 • Avgift olovligt byggande
 • Bygg- och särskild avgift
 • Dispensavgifter enligt bilavgaslagen
 • Diverse statliga fordringar
 • Diverse övriga fordringar
 • Ekonomiskt bistånd
 • Expeditionsavgift
 • Felparkeringsavgift
 • F-skatt/särskild A-skatt
 • Företagsrekonstruktion
 • Förseningsavgift ABL
 • Konkursansökan
 • Konkurs
 • Kostnad lantbrukarnämndsförättning
 • Kupongskatt
 • Kvarskatt
 • Lantmäteriavgift
 • Missbrukad kontokredit
 • Missbrukat bankkonto
 • Misskött kredit
 • Moms
 • Näringsförbud
 • Prisregleringsavgift
 • Punktskatt
 • Redaravgift
 • Sanktionsavgift för dieselolja
 • Sjömanskatt
 • Skattekonto
 • Skuldsanering
 • Studiemedel
 • Stämpelavgift
 • Särskild avgift ABL
 • Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
 • Särskild uppdebiterad A-skatt
 • Tillkommande skatt
 • Transporttillägg
 • Tredskodom
 • Tull/införselavgift
 • TV-avgift
 • Underhållsstöd
 • Utmätningsförsök – skuld obetald
 • Utslag i mål om betalningsföreläggande
 • VA-domstolsavgift
 • Vägavgift
 • Vägtrafikskatt
 • Återtagning av avbetalningsgods
 • Överlastningsavgift

Om du anser att du fått en felaktig anmärkning så skriver du till vår Utredningsavdelning. Du bör bifoga handling som styrker ditt påstående. Om en anmärkning är felaktig eller missvisande ska den rättas men det räcker inte med ett påstående om att den är fel, någon styrkande handling bör kunna uppvisas.

Adressen till Utredningen är:
Utredningen
UC AB
111 64 Stockholm

Det går även bra att skicka ditt ärende via mail:
utredningen@uc.se

Som privatperson eller enskild näringsidkare kan du beställa ett utdrag som visar vilka uppgifter som UC har registrerat om dig.

Begäran skickas genom ett kontaktformulär som du hittar här. Klicka på valet Registerutdrag och fyll i dina uppgifter. Du kan även välja om du vill ha registerutdraget på svenska eller engelska.

Laddar