Frågor och svar om skyddade personuppgifter

Din taxerade inkomst är den inkomst du tjänat in och beskattats för under ett kalenderår. Den uppdateras för föregående år efter det att din deklaration skickats in och läggs då också till i din kreditupplysning. Eftersom UC är en av fem stora kreditupplysningsföretag i Sverige tillhandhåller vi inkomstuppgifter direkt från Skatteverket.

Hos UC får vi alltid in den taxerade inkomsten, alltid från föregående år, från Skatteverket vid fem tillfällen per år, när är beroende på när deklarationen skickats in och hur komplex den är. Uppdateringarna sker i apriljuniaugustiseptember och december.

Notera att UC inte kan svara på när din deklaration kommer visas i din kreditupplysning. Ifall du har frågor gällande hanteringen av din deklaration ska du kontakta Skatteverket.

Det finns olika typer av inkomster man ska rapportera till Skatteverket, om du vill läsa mer om det, följ länken här

Köp Kreditkollen för att få bättre koll på din ekonomi och se din taxerade inkomst!

Skatteverket har 17 januari publicerat ett nytt beslut gällande utlämning av inkomstuppgifter. Det nya beslutet innebär att Skatteverket kommer att leverera färre informationsposter från inkomstdeklarationen till kreditupplysningsföretagen.

Läs mer om Skatteverkets beslut här.

 

Vilken information försvinner från UCs kreditupplysningar?

Förändringen innebär att Skatteverket inte längre kommer att leverera följande information gällande inkomstuppgifter:

  • Överskott av aktiv näringsverksamhet
  • Överskott av passiv näringsverksamhet
  • Överskott av tjänst

Vilka uppgifter kommer att visas i UCs kreditupplysningar?

Övriga information om inkomstuppgifter som t ex Allmänna avdrag, Taxerad förvärvsinkomst och Underskott av näringsverksamhet finns kvar.

Kommer jag kunna se inkomstuppgifter i Min Upplysning och Kreditkollen?

Ja, du kommer fortfarande se information om dina inkomstuppgifter i MinUCs tjänster.

Laddar