Frågor och svar om exisyensminimum även kallat förbehållsbelopp

Existensminimum eller förbehållsbelopp som det även kallas, är det belopp som en familj eller en person behöver få in för att överleva.

Summan ska alltså täcka in allt var det innebär med mat, boende, kläder, hygien etc.

När en utredning påbörjas för en löneutmätning hos Kronofogden, utgör existensminimum eller förbehållsbelopp den summan som en person har rätt att behålla varje månad. Detta görs ofta vid en skuldsanering eller vid försörjningsstöd. Vill du läsa mer om vad som ingår i existensminimum kan du hitta det här.

 

Detta ingår i existensminimum/förbehållsbeloppet:

 • Boendekostnad
 • Kläder
 • Hygien
 • Telefon
 • Mat
 • El
 • Andra mindre tillfälliga utgifter som exempel resa till och från jobb
 • Försäkringar

Hur mycket är existensminimum eller förbehållsbeloppet är beror på hur din livssituation ser ut. Existensminimum delas upp i två delar, ett är normalbeloppet vilket är där kläder, mat, hygien etc. ingår, summan du får beror vidare på om du är ensamstående, sambo samt om du har barn i en viss ålder, ovanpå normalbeloppet får du dessutom även ett bostadsbelopp. Normalbeloppet kan även påverkas av exempelvis olika bidrag, då minskar normalbeloppet med motsvarande bidragsbelopp. Bostadsbeloppet varierar beroende på om du bor i hyreslägenhet är boendekostnaden hyran samt värme och bor du i bostadsrätt eller villa görs det en individuell prövning, då utgifter för värme, räntor och andra bolånekostnader varierar.  Hur stort normalbeloppet ska vara för varje del bestäms 1 gång per år.

För 2020 ligger normalbeloppet på:

 • 2 654 kronor för barn till och med 6 år
 • 3 055 kronor för barn 7 år eller äldre
 • 5 002 kronor för en ensamstående vuxen
 • 8 264 kronor för sammanlevande makar eller sambor

Skaffa Kreditkollen och få hjälp samt bättre koll på din ekonomi här!

Det finns även kostnader som du kan få tillägg för. Bland dessa kan det exempelvis vara läkemedel, kostnader för barnomsorg, glasögon etc. Alltså behöver inte existensminimum vara samma varje månad, utan kan ändras beroende på omständigheterna.

Men ditt existensminimum räknas generellt sätt ut såhär:

boendekostnad + normalbelopp = existensminimum

 

Läs mer om detta hos Kronofogden

Hej👋
Vad kan jag hjälpa dig med?😊

Laddar
;