Frågor och svar om existensminimum, skuld & inkasso

Existensminimum eller förbehållsbelopp som det även kallas, är det belopp som en familj eller en person behöver få in för att överleva.

Summan ska alltså täcka in allt var det innebär med mat, boende, kläder, hygien etc.

När en utredning påbörjas för en löneutmätning hos Kronofogden, utgör existensminimum eller förbehållsbelopp den summan som en person har rätt att behålla varje månad. Detta görs ofta vid en skuldsanering eller vid försörjningsstöd. Vill du läsa mer om vad som ingår i existensminimum kan du hitta det här.

 

Detta ingår i existensminimum/förbehållsbeloppet:

 • Boendekostnad
 • Kläder
 • Hygien
 • Telefon
 • Mat
 • El
 • Andra mindre tillfälliga utgifter som exempel resa till och från jobb
 • Försäkringar

Hur mycket är existensminimum eller förbehållsbeloppet är beror på hur din livssituation ser ut. Existensminimum delas upp i två delar, ett är normalbeloppet vilket är där kläder, mat, hygien etc. ingår, summan du får beror vidare på om du är ensamstående, sambo samt om du har barn i en viss ålder, ovanpå normalbeloppet får du dessutom även ett bostadsbelopp. Normalbeloppet kan även påverkas av exempelvis olika bidrag, då minskar normalbeloppet med motsvarande bidragsbelopp. Bostadsbeloppet varierar beroende på om du bor i hyreslägenhet är boendekostnaden hyran samt värme och bor du i bostadsrätt eller villa görs det en individuell prövning, då utgifter för värme, räntor och andra bolånekostnader varierar.  Hur stort normalbeloppet ska vara för varje del bestäms 1 gång per år.

För 2023 ligger normalbeloppet på:

 • 3 055 kronor för barn 0–6 år
 • 3 667 kronor för barn 7–10 år
 • 4 279 kronor för barn 11–14 år
 • 4 889 kronor för barn 15 år eller äldre
 • 5 717 kronor för en ensamstående vuxen
 • 9 445 kronor för makar eller sambor

Skaffa Kreditkollen och få hjälp samt bättre koll på din ekonomi här!

Det finns även kostnader som du kan få tillägg för. Bland dessa kan det exempelvis vara läkemedel, kostnader för barnomsorg, glasögon etc. Alltså behöver inte existensminimum vara samma varje månad, utan kan ändras beroende på omständigheterna.

Men ditt existensminimum räknas generellt sätt ut såhär:

boendekostnad + normalbelopp = existensminimum

 

Läs mer om detta hos Kronofogden

Om du har en stor skuld som du inte kan betala har du möjlighet att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. De hjälper dig då att lägga upp en betalningsplan för att betala av skulden. Detta läggs också som en typ av betalningsanmärkning som finns kvar i ditt register i fem års tid, även om skulden betalas av tidigare. Läs mer om deta hos Kronofogden

Skaffa Kreditkollen för att få bättre koll på din ekonomi!

Om en person inom en överskådlig framtid inte kan förmås att betala av sina skulder på grund av att de är för skuldsatta, kan en skuldsanering beviljas. Skuldsanering innebär då att en privatperson eller fysisk person (enskild firma) kan helt eller delvis befrias från att betala av sina skulder om denne fullföljer en avbetalningsplan, som normalt sätt sker under en 5 årig period.

För att ett skuldsaneringsförfarande ska antas, är Kronofogdemyndigheten den första instansen man vänder sig till. Om privatpersonen tillsammans med Kronofogdemyndigheten kan enas, kan det beslutas om frivillig skuldsanering. Om parterna inte kan enas om en frivillig skuldsanering, kan detta skickas vidare till tingsrätten som då tar ett nytt beslut om tvingande skuldsanering.

Få bättre koll på din ekonomi med Kreditkollen, läs mer och köp Kreditkollen

Beslut om skuldsanering kvarstår i fem år från den månad skuldsanering beviljades eller om en betalningsplanen sträcker sig längre än fem år, så länge avbetalningsplan pågår.

Om du inte betalar en räkning eller annan form av skuld i tid och efter att du vanligtvis fått en betalningspåminnelse, så kan företaget använda ett så kallat inkassobolag för att sköta indrivningen av skulden. Inkassobolaget skickar då ut ett inkassokrav, ofta med en tillagd kostnad utöver originalskulden, med uppmaning att betala.

Om du får ett inkassokrav ska du alltid betala omedelbart eller kontakta inkassobolaget om kravet är felaktigt.

Om du inte betalar inkassobolaget skickas skulden vidare till Kronofogden med risk för fler kostnader och framför allt betalningsanmärkning.

Om du inte kan betala inkassokravet, kontakta bolaget och förklara din situation. I vissa fall kan det till exempel upprättas en avbetalningsplan.

Med Kredikollen kan du se om du har betalningsanmärkning!

Laddar