Privatekonomisk ordlista

Du har säkert hört dem, men vad betyder de egentligen? Här förklarar vi några av de vanligaste uttrycken som har med din privatekonomi att göra – från A som i amortering till Ö som i överskott.

Vad är amortering? Amortering är avgiften du betalar för att betala tillbaka ett lån du har tagit. När du tar ett lån läggs en amorteringsplan upp. Av den framgår vilken amorteringstid som gäller – alltså hur lång tid du har på dig att betala tillbaka lånet. I fortsättningen betalar amorterar du regelbundet på lånet, oftast varje månad. Det finns två typer av upplägg för amortering – rak amortering och annuitetslån. Vid rak amortering betalar du ett lika stort belopp varje månad. Beloppets storlek beror dels på hur mycket du har lånat, dels på amorteringstiden. Vid ett annuitetslån slås amortering och ränta samman till ett totalbelopp som är ungefär lika stort under hela återbetalningsperioden. I början av perioden består varje betalning mest av ränta i slutet mest av amortering.

Om du inte sköter avbetalningar på lån och krediter och betalar dina räkningar kan då få en betalningsanmärkning. Sker det är det Kronofogdemyndigheten som fastställer din skuld och sedan registreras anmärkningen av kreditupplysningsföretagen – i Sverige finns fem sådana.

Att ha en betalningsanmärkning innebär att det blir svårare att få lån och krediter, teckna abonnemang och hyresavtal.

Får du en anmärkning dröjer det tre år efter att skulden är återbetald innan anmärkningen försvinner.

Med UCs tjänst Kreditkollen kan du se eventuella betalningsanmärkningar och kolla din kreditvärdighet.

Arbetsgivaravgift är det som alla arbetsgivare är skyldiga att betala in till staten för varje arbetstagare. 2022 uppgår arbetsgivaravgiften till 31 procent av arbetstagarens lön. Pengarna används för finansiering av bland annat pensioner, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och arbetsmarknadsåtgärder.

Belåningsgrad är ett mått på storleken på dina bolån i förhållande till bostadens värde. Låt oss för enkelhetens skull säga att din lägenhet är värd en miljon kronor. Om du har tagit bostadslån på 850 000 kronor för att finansiera köpet är belåningsgraden 850 000 delat med 1 000 000 – alltså 85 procent. Just 85 procent är en viktig gräns. Sedan 2010 gäller nämligen en regel som innebär att man maximalt får ta lån som motsvarar 85 procent av bostadens värde. Resterande 15 procent ska betalas kontant. Numera finns det också krav på att du måste amortera om belåningsgraden är större än 50 procent.

Ett blancolån är ett lån utan säkerhet. För långivaren innebär blancolån en högre risk än till exempel ett bolån då du ju lämnar bostaden du köper som säkerhet. Därför är räntan för blancolån relativt sett betydligt högre.

Lån som du tar för att finansiera köpet av en bostad kallas bostadslån. Bostadslån kan också användas till att bekosta tillbyggnad och renovering av bostaden. När du tar ett bostadslån utgör bostaden säkerhet för lånet.

En budget är en sammanställning över hushållets förväntade utgifter och inkomster. Budgeten är ett viktigt verktyg för att få kontroll och överblick över hushållets totala ekonomi.

En faktura – eller räkning på vardagssvenska, är ett skriftligt betalningskrav på en köpt vara eller tjänst. På fakturan anges beloppet du ska betala, betalningssätt (till exempel bankgiro) och senaste datum för betalning. Att handla mot faktura innebär alltså att du får en tid på dig innan du måste betala – till skillnad mot om du betalar med kort eller gör en direktbetalning.

Alla som äger en fastighet är skyldiga att betala an avgift. Den kallas fastighetsskatt eller fastighetsavgift. 2022 är fastighetsskatten för småhus  0,75 procent av taxeringsvärdet, men högst 8 524 kronor.

Inkomstskatt är en avgift den som arbetar betalar på sin lön. Alla löntagare betalar inkomstskatt till ´den kommun de är folkbokförda i – kommunalskatt. De som tjänar över ett visst belopp (2022 går gränsen vid 540 700 kronor om året) betalar även statlig skatt. Skatten används till att finansiera saker som behövs för att samhället ska fungera – skola, barnomsorg, äldreomsorg, sjukvård och mycket annat.

När du gör en större investering som en bostad eller en bil kan du ta lån för att klara kostnaden. Men en del av priset måste du betala kontant. Det är det som kallas kontantinsats. När du köper ett hus eller en lägenhet är regeln att kontantinsatsen måste vara minst 15 procent av bostadens värde. Vid bilköp ska kontantinsatsen normalt utgöra minst 20 procent av bilens pris.

Kreditvärdighet är ett sätt att mäta en persons (eller ett företags) betalningsförmåga – alltså en bedömning av personens förutsättningar att betala olika former av skulder. Kreditvärdigheten baseras på personens sammantagna ekonomiska situation men också på hur hen tidigare skött sina betalningar. Ju högre kreditvärdighet desto lägre risk för långivare – och desto lättare är det att beviljas olika former av krediter.

När man talar om Kronofogden syftar man i själva verket på en statlig myndighet – Kronofogdemyndigheten. Dess uppgift är att driva in obetalda skulder och fordringar från till exempel myndigheter, kommuner, företag och privatpersoner. Det kan handla om allt från fakturor och olika typer av skatt till hyror och P-böter. Kronofogdemyndigheten har alltså till uppgift att hjälpa den som inte fått betalt att få det, men också att ge råd och stöd till den som ska betala. Den som är väldigt högt skuldsatt kan också beviljas hjälp att bli skuldfri genom skuldsanering.

Kronofogden fastställer en skulds storlek genom ett så kallat betalningsföreläggande. När ett sådant är utfärdat kan en så kallad utmätning ske. Det innebär att Kronofogden tar egendom från den skuldsatte för att finansiera betalningen av skulden.

En lagfart bevisar att du är ägare till en fastighet. Ansöker om lagfart gör man hos Lantmäteriet efter ett fastighetsköp. Om köpehandlingarna godkänns noteras du som ägare i fastighetsregistret. Du får också ett lagfartsbevis. Kostnaden för detta uppgår till 1,5 procent av köpeskillingen på fastigheten. Den avgiften kallas också stämpelskatt.

Ett lånelöfte är ett förhandsbesked från en långivare om hur stort belopp du kan få låna till en bostad. Lånelöftet är bra att ha när du letar efter bostad och går på visningar. Det baseras på dina och hushållets inkomster, skulder och utgifter. Lånelöftet är preliminärt – den verkliga prövningen sker först vid låneansökan.

En långivare är någon som lånar ut pengar till privatpersoner eller företag mot ränta. Långivaren, som även kallas borgenär eller fordringsägare, kan vara ett bolag, en bank eller ett kreditmarknadsbolag, eller en person. För att bli auktoriserad kreditgivare krävs ett godkännande av Finansinspektionen.

Ett pantbrev är ett dokument som används som säkerhet (pant) när du tecknar ett bolån. Om du ska ta ett lån med en villa eller bostadsrätt som säkerhet kan du knappast lämna själva bostaden i pant. Istället lämnar du en juridiskt bindande handling till banken – pantbrevet. Pantbrev utfärdas av Lantmäteriet. Det är alltid knutet till en specifik fastighet. Kostnaden för att ta ut ett nytt pantbrev kallas stämpelskatt och uppgår till två procent av det lånebelopp pantbrevet berättigar till.

Vad är preliminärskatt? Preliminärskatt är skatt som beräknas på din förväntade inkomst under året. För löntagare drar arbetsgivaren av preliminärskatten från lånen varje månad och betalar in till Skatteverket. Efter att årets faktiska inkomster deklarerats vid inkomstdeklarationen fastställs den slutliga skatten. Den inbetalade preliminärskatten tillgodoräknas då. Har arbetsgivaren dragit av mer preliminärskatt än vad som motiveras av den faktiska inkomsten får du tillbaka på skatten. Är fallet det motsatta måste du sätta in det som fattas på ditt skattekonto.

Ett privatlån är ett lån utan säkerhet. Det är alltså inte knutet till någon form av egendom som till exempel en bostad, bil eller båt. Privatlån kallas även blancolån. Vid låneansökan gör långivaren oftast en kreditprövning för att fastställa den sökandes återbetalningsförmåga. Eftersom långivaren inte har någon säkerhet för lånet är räntan normalt högre än vid exempelvis bostadslån. Lånebeloppen kan variera från några tusen kronor upp till en halv miljon eller mer. Ju lägre lånebeloppet är desto kortare är normalt återbetalningstiden.

Om du har flera olika lån och krediter kan det i många fall vara bra att ta ett helhetsgrepp över ekonomin och samla samtliga krediter hos en och samma långivare. I synnerhet om du har flera olika smålån med höga räntor och avgifter. När du samlar krediterna tar du i praktiken ett nytt lån som täcker hela dit samlande kreditbelopp. Ofta kan du i den processen förhandla ned räntan. Din förhandlingsposition bestäms dock av din kreditvärdighet. Vill du ta reda på den kan du använda UCs tjänst Kreditkollen (länk). Tänk på att jämföra erbjudanden från flera olika långivare. Och titta extra noga på den effektiva räntan.

En typ av snabblån – oftast av belopp från några tusenlappar upp till cirka 10 000 kronor. Lånen beviljas ofta utan att någon kreditupplysning tas på den som söker. Lånetypen lanserades i början av 2000-talet som lånet man kunde få bara genom att skicka ett sms. Sms-lån är högkostnadskrediter som kan bli riktigt dyra.

Skuldkvoten, mer känd som skuldsättningsgraden, är ett finansiellt mått som främst används för att mäta andelen av ett företags totala tillgångar som finansieras av skulder. Det ger insikter om nivån på finansiell förmåga och risk förknippad med ett företags kapitalstruktur.

Det går även att applicera formeln för skuldsättningskvoten på privatekonomi. Precis som för företag så mäter det en person eller ett hushålls finansiella förmåga och risker förknippade med överskuldsättning.

Skuldsättningsgraden beräknas genom att dividera ett företags/hushålls totala skuld med dess totala tillgångar/inkomster och uttrycka det i procent. Formeln för att beräkna skuldkvoten är:

Totala skulder / Totala tillgångar = Skuldsättningsgraden i procent.

Om skuldsättningsgraden är över 1 betyder det att skulderna är större än det egna kapitalet/inkomsten.

Om du har sålt en bostad med vinst kan du begära uppskov med att betala vinsten förutsatt att du använder pengarna till att köpa en ny villa eller lägenhet. Om den nya bostaden är dyrare än den du sålt kan du begära uppskov för hela vinsten. Om den nya bostaden har ett lägre pris kan du få uppskov med att skatta för en del av vinsten. Att begära uppskov innebär att du skjuter upp betalningen av vinstskatten som för närvarande uppgår till 22 procent. Sedan 1 januari 2021 slipper den som söker uppskov att betala så kallad uppskovsränta. Det gör att det kan vara mycket förmånligt att begära uppskov.

Alla skattskyldiga svenskar har ett skattekonto. Om du har ett överskott på ditt skattekonto får du det automatiskt återbetalat efter att den årliga skatteavstämningen skett. Har du ett underskott får du istället betala kvarskatt, eller underskott av slutlig skatt.

Laddar