Frågor och svar om skyddade personuppgifter

 

Om en person har skyddade personuppgifter betyder det att hen har fått sitt namn och sin adress skyddade i folkbokföringsregistret.

Personnummer är en offentlig handling under offentlighetsprincipen. Det betyder t.ex. att det ligger ute på internet och att man även kan ringa till Skatteverket för att få reda på ditt personnummer.

För att läsa mer om skyddade uppgifter, följ länken till Skatteverket här

Ja, det finns tre typer av skyddade personuppgifter:

  • Sekretessmarkering. En sekretessmarkering är en lägre grad av skyddade personuppgifter som gör det svårare för personer att ta del av dina personuppgifter i folkbokföringsregistret. Skatteverket kan registrera en sekretessmarkering om det finns risk för att du utsätts för brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier.

  • Skyddad folkbokföring. Skyddad folkbokföring ger ett starkare skydd än vad sekretessmarkering är. Det innebär att personens adress inte finns med i folkbokföringsregistret. Personen behöver oftast flytta till en ny bostad för att skyddet ska fungera. Personer kan få skyddad folkbokföring om det finns särskilda skäl att anta att hen kan bli utsatt för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier.
  • Fingerade personuppgifter. Fingerade personuppgifter beviljas en person som är utsatt för särskilt allvarlig brottslighet där personens liv, hälsa, frihet eller frid hotas. En person med fingerade personuppgifter får nya identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer. Personens gamla identitet tas bort från folkbokföringsregistret.

Läs mer om skyddade uppgifter på Skatteverkets hemsida

Nej, för tillfället är det inte möjligt för dig med skyddade personuppgifter att se innehållet i Min Upplysning.

Du har fortfarande rätt att se vilka uppgifter UC har i kreditregistret, därför hänvisar vi dig att begära ett registerutdrag. Det gör du enkelt här och väljer registerutdrag bland kategorierna.

Nej, UC kan inte fastställa en riskprognos på personer som har skyddade personuppgifter. Detta på grund av att vi inte har tillräckligt med information för att kunna göra en bedömning.

Laddar