Frågor och svar om riskprognos

UC Riskprognos är ett tal mellan 0,1 och 99,9 som ofta anges i en kreditupplysning från UC. Den ingår därmed ofta i en kreditgivares beslutsunderlag när du ansöker om ett lån eller en kredit. Ibland kallas riskprognosen även för kreditscore.

Riskprognosen mäter hur stor risken är för att en person ska få en betalningsanmärkning inom 12 månader.

Den baseras på informationen som står i en kreditupplysning från UC och är även en statistisk sammanfattning av hela upplysningen. Den statistiska delen av riskprognosen är i sig baserad på data över hur olika faktorer är kopplade till risken för att få betalningssvårigheter.

Allt som står i din kreditupplysning ligger alltså till grund för din UC Riskprognos. Därtill vägs även statistisk data in, som grundar sig i information från Sveriges alla invånare över 18 år.

Exakt vilken riskprognos du får beror på vilken information som finns i kreditupplysningen. Om en uppgift ändras, kan en annan uppgift till exempel få större eller mindre betydelse.

Riskprognosen är komplex och den är baserad på en algoritm som ständigt utvecklas.

UC Riskprognos är alltså inte ett resultat av en manuell process och det kan därför vara svårt att förstå dess utfall.

UC Riskprognos mäter hur stor risken är för att en person ska få en betalningsanmärkning inom 12 månader.

UC Riskprognos bygger på alla uppgifter i din kreditupplysning och på statistisk data över Sveriges alla invånare som är 18 år och äldre.

Exakt vilken riskprognos du får beror på vilken information som finns i kreditupplysningen. Av den information som står i din kreditupplysning går det ändå att se att vissa delar ofta väger tyngre än andra, i ungefär den här ordningen:

 • Betalningsanmärkningar och skuldsaldo hos Kronofogden. Nya anmärkningar ökar risken ytterligare. UC sparar anmärkningar i 36 månader.
 • Befintliga lån och krediter. Antal, storlek och utveckling. UC sparar kredithistorik i 12 månader.
 • Tidigare tagna kreditupplysningar hos UC. Dessa sparas i 12 månader och får mindre betydelse ju mer tid det passerat sedan de togs.
 • Taxeringsinformation från de två senaste inkomstdeklarationerna.
 • Personlig information såsom civilstånd och fastighetsinnehav.

En bra utgångspunkt är att tänka att det som syns i din kreditupplysning också speglas i din riskprognos. Det som däremot inte syns i kreditupplysningen speglas heller inte i riskprognosen.

Exempel på information som inte syns i kreditupplysningen och därför inte speglas i riskprognosen är hur mycket pengar du har på banken, alltså på sparkonton samt i aktie- och fonddepåer.

Ja, UC Riskprognos ändras över tid.

Riskprognosen är en ögonblicksbild över informationen som finns tillgänglig här och nu. När information i UC:s system uppdateras så kan också riskprognosen ändras. Andra skäl till att riskprognosen rör sig kan vara att det görs en kreditupplysning på dig, den kan även ändras bara av att tiden går och till exempel anmärkningar eller tidigare upplysningar blir äldre.

Händelser som kan påverka UC Riskprognos både positivt och negativt (utan inbördes ordning) är bland annat:

 • En betalningsanmärkning eller ett skuldsaldo hos Kronofogden blir äldre eller försvinner.
 • En eller flera kreditupplysningar blir äldre eller försvinner.
 • Lån och krediter betalas av.
 • Personliga uppgifter, till exempel civilstånd (ogift/gift/frånskild/änka/änkling) uppdateras.
 • Uppgifter om fastighetsinnehav registreras (notera att bostadsrättsinnehav inte registreras som fastighetsinnehav).
 • Taxeringsuppgifter uppdateras i och med att en ny inkomstdeklaration registreras.

En sak som kan upplevas som positiv (så som att betala av ett lån) ger inte automatiskt en bättre riskprognos utan då kan andra faktorer få större betydelse.

Riskprognosen kan även påverkas om UC uppdaterar de statistiska beräkningarna med ny data.

De rekommendationer som kan ges för att påverka UC Riskprognos är väldigt generella och det handlar framför allt om att betala sina räkningar i tid och inte få någon betalningsanmärkning, att inte ansöka om nya lån och krediter, samt minska användandet av befintliga krediter.

Tjänsten Mitt Kreditbetyg ger dig tillgång till din UC Riskprognos under en veckas tid. Den här tjänsten kan till exempel kan vara bra att ha när du ansöker om ett lån – eftersom banken eventuellt tittar på din riskprognos när de utvärderar din låneansökan.

Med tjänsten Kreditkollen kan du följa ditt UC-Score över tid och se hur din kreditvärdighet utvecklas. Ditt UC-Score är en spegling av din UC Riskprognos men med en omvänd mätskala, där ett högt tal tyder på god kreditvärdighet. I tjänsten Kreditkollen har du även tillgång till din egen upplysning samt din riskprognos.

UC Riskprognos bygger på alla uppgifter i din kreditupplysning och på statistisk data över Sveriges alla invånare som är 18 år och äldre.

Vad som är viktigt att känna till är att riskprognosen inte fastställs av en manuell process. Det finns ingen person på UC som fattat beslut om just din riskprognos. Därför finns det inte heller någon person på UC som kan ändra eller påverka din riskprognos.

När det kommer till riskprognosen kan vi på UC aldrig gå in på enskilda fall – helt enkelt eftersom det delvis är en statistisk analys. 

Det kan vara bra att känna till att vi lyder under Kreditupplysningslagen (KuL) och därför är din kreditinformation är skyddad så att medarbetare på UC Kundservice inte kan se din kreditupplysning eller din riskprognos.

Laddar