Frågor och svar om Min Kreditupplysning

Enligt Kreditupplysningslagen (KuL) har du som privatperson rätt att få en kreditupplysningskopia när det har gjorts en uc kreditupplysning på dig. Du har även rätt att se vilken information som står i upplysningen.

I dessa fall skickas en upplysningskopia till dig. Informationen som du ser i din upplysningskopia motsvarar alltså informationen som företaget har fått om dig.

Upplysningskopian får du som en säkerhetsåtgärd och fyller det viktiga syftet att informera dig om att någon gjort en kreditupplysning på dig. Kopian kan skickas via post eller digitalt. Vill du att dina framtida kreditupplysningskopior ska skickas digitalt, kan du aktivera vår kostnadsfria tjänst Digital Brevlåda.

Tips: Du kan se samtliga kreditupplysningar som tagits på dig med hjälp av Min Upplysning

I kreditupplysningen syns ett års historik över utnyttjade och beviljade krediter.

Information om dina lån och krediter hämtas från de banker och kreditinstitut som samarbetar med UC. Endast de som rapporterar in uppgifter om krediter till UC får i sin tur ta del av uppgifterna.

Det innebär att om till exempel en hyresvärd tar en kreditupplysning på dig, innehåller den kreditupplysningen inte information om dina lån och krediter. Vilken information som visas i en kreditupplysning beror alltså på vem som beställt upplysningen.

De flesta större kreditgivare rapporterar varje månad om förändringar i dina lån och krediter till UC. Helt nya krediter kan därför saknas i din upplysning. Krediter med flera låntagare, till exempel bolån, anges i sin helhet för var och en som är ansvarig för lånet.

De lån och krediter som syns i kreditupplysningen är:

  • Blancolån
  • Avbetalningslån
  • Kontokrediter
  • Fastighetslån
  • Bostadsrättslån
  • CSN-lån*

*CSN-lån ingår inte i standardutformandet av en kreditupplysning. Däremot har banker och andra kreditgivare möjlighet att få denna information som ett tillägg till en vanlig kreditupplysning.

Vi vill göra dig uppmärksam på att vår Kundservice inte kan kommentera enskilda fall och inte heller svara på vilka krediter du har. Detta grundar sig i säkerheten om den enskilde personen.

I tjänsten Min Upplysning kan du se vilka lån och krediter som står på dig.

Kreditupplysningen är alltid en ögonblicksbild och innehåller den senast uppdaterade informationen som UC har om dig. UC inhämtar informationen kontinuerligt. Läs mer här.

Du kan alltid beställa en upplysning på dig själv med tjänsten Min Upplysning utan att det registreras som en förfrågan hos UC. Detta påverkar alltså inte din kreditvärdighet på något sätt.

Du kan också begära ett registerutdrag som visar vilka uppgifter UC har registrerat om dig.

Begäran skickas genom vårt kontaktformulär. Klicka på valet Registerutdrag och fyll i dina uppgifter. Där kan du även välja om du vill ha registerutdraget på svenska eller engelska. Ett engelskt registerutdrag kan till exempel användas för utländska bankärenden.

Vi kan av sekretesskäl inte svara på enskilda fall. Om du vill veta hur många gånger du blivit omfrågad under de senaste 12 månaderna kan du se detta i din egen upplysning, som du beställer här på minUC.se.

Det finns fem stora kreditupplysningsföretag i Sverige; UC, Bisnode, Creditsafe, Syna & Valitive. Men, vad är egentligen ett kreditupplysningsföretag? Jo, ett kreditupplysningsföretag tillhandhåller information om både privatpersoner och företag till tex banker eller andra lån- och kreditgivare för att de ska få hjälp att bedöma om du är kreditvärdig och om de ska bevilja dig lånet eller krediten. När du går till banken för att ta ett lån, tar banken en kreditupplysning på dig och får då informationen just om dig från tex UC. Det är alltså inte kreditupplysningsföretaget som tar upplysningen på dig, utan vi agerar som en ”mellanhand” mellan information och banken eller kreditgivare.

Alla kreditupplysningsföretag lyder under lagar som Kreditupplysningslagen (KUL) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som ger oss rätten att tillhandhålla den information som finns hos oss.

Alla svenska kreditupplysningsföretag har också en skyldighet, enligt lag, att skicka en upplysningskopia till dig när en upplysning har gjorts. Upplysningskopian skickas via post till din folkbokföringsadress. Du kan också aktivera en digital brevlåda, tex Kivra, eller aktivera UCs egen tjänst Digital brevlåda, och få upplysningskopian dit.

Om du vill ta reda på varför en kreditupplysning har blivit gjord ska du alltid kontakta kreditgivaren eller banken i fråga. Det står alltid på kopian av kreditupplysningen vem du som kund först ska kontakta för frågor eller funderingar.

Kreditgivaren reglerar sin kreditgivning med hjälp av ett antal kriterier, till exempel inkomst, anmärkningar och anställningsförhållanden.

Det är alltså kreditgivaren som kan ge svar och inte UC på denna fråga.

Alla kreditgivare har olika kriterier. Ibland förekommer det att kreditgivaren bett UC att lägga till en kommentar, eller ett "kreditråd". Rådet är baserat både på upplysningens redovisade uppgifter och på de uppgifter som eventuellt lämnats i ansökan.

Du behöver därmed inte ha en anmärkning för att rådet "kredit bör ej beviljas" ges. Vill du ha mer information om varför du inte har beviljats kredit, kontakta det företag där du sökt kredit.

Läs här för att ta reda på hur ofta och varifrån UC hämtar sin information.

Antal kreditförfrågningar kan påverka din UC Riskprognos, men att ha flera kreditförfrågningar behöver inte per automatik ge en högre riskprognos. Viktigt att tänka på är att riskprognosen påverkas av flertalet riskdrivande faktorer där antalet kreditförfrågningar utgör en av dessa faktorer.

I Min Upplysning ser du alla dina lån, krediter och eventuella betalningsanmärkningar, utan att en UC tas. 

Laddar