Frågor och svar om Min Kreditupplysning

En kreditupplysning är en sammanställning över en persons ekonomiska ställning och kreditupplysningen används ofta som beslutsunderlag i samband med en låne- eller kreditansökan. Banken eller kreditgivaren tittar då på kreditupplysningen för att få en uppfattning om en persons kreditvärdighet. Även andra aktörer, såsom hyresvärdar eller företag som erbjuder abonnemangstjänster, kan använda en kreditupplysning som underlag i sitt beslutsfattande.

Köp din egen kreditupplysning för 29 kr här!

Den här informationen är vanligtvis med i en kreditupplysning:

 • Namn och adress
 • Allmänna uppgifter (civilstånd, folkbokföring och historisk adress)
 • Inkomstuppgifter (taxerad inkomst sedan två år tillbaka)
 • Fastighetsinnehav
 • Lån och krediter
 • Betalningsanmärkningar
 • Skuldsaldo hos Kronofogden
 • Registrerade kreditupplysningar hos UC (sedan 12 månader tillbaka)

Informationen i kreditupplysningen hämtas från följande källor: www.minuc.se/kallor

UC är ett kreditupplysningsföretag som förser banker, företag och andra aktörer med kreditupplysningar på både privatpersoner och andra företag.

Kreditupplysningarna som UC sammanställer kan se olika ut, beroende på hur mycket information som efterfrågas. Det vill säga, hur mycket underlag banken, kreditgivaren eller hyresvärden behöver för att kunna fatta ett beslut.

UC lyder under Kreditupplysningslagen (KuL). Detta innebär att du som privatperson har rätt att få information om när det har gjorts en kreditupplysning och vilken information som UC har lämnat ut om dig. Informationen som du ser i din upplysningskopia motsvarar informationen som företaget har fått om dig.

Om du har frågor kring varför ett förtag har tagit en kreditupplysning på dig bör du kontakta frågeställaren för att ta reda på i vilket syfte du blivit omfrågad.

Notera att UC:s Kundservice kan svara på allmänna frågor om kreditupplysningen. Av säkerhetsskäl kan våra medarbetare på Kundservice inte prata om dina personliga uppgifter.

Ta reda på din kreditupplsyning genom att köpa Min Upplysning eller Kreditkollen, för att få ännu bättre koll på din ekonomi!

Enligt Kreditupplysningslagen (KuL) har du som privatperson rätt att få en kreditupplysningskopia när det har gjorts en kreditupplysning på dig. Du har även rätt att se vilken information som står i upplysningen.

I dessa fall skickas en upplysningskopia till dig. Informationen som du ser i din upplysningskopia motsvarar alltså informationen som företaget har fått om dig.

Upplysningskopian får du som en säkerhetsåtgärd och fyller det viktiga syftet att informera dig om att någon gjort en kreditupplysning på dig. Kopian kan skickas via post eller digitalt. Vill du att dina framtida kreditupplysningskopior ska skickas digitalt, kan du aktivera vår kostnadsfria tjänst Digital Brevlåda.

I kreditupplysningen syns ett års historik över utnyttjade och beviljade krediter.

Information om dina lån och krediter hämtas från de banker och kreditinstitut som samarbetar med UC. Endast de som rapporterar in uppgifter om krediter till UC får i sin tur ta del av uppgifterna.

Det innebär att om till exempel en hyresvärd tar en kreditupplysning på dig, innehåller den kreditupplysningen inte information om dina lån och krediter. Vilken information som visas i en kreditupplysning beror alltså på vem som beställt upplysningen.

De flesta större kreditgivare rapporterar varje månad om förändringar i dina lån och krediter till UC. Helt nya krediter kan därför saknas i din upplysning. Krediter med flera låntagare, till exempel bolån, anges i sin helhet för var och en som är ansvarig för lånet.

De lån och krediter som syns i kreditupplysningen är:

 • Blancolån
 • Avbetalningslån
 • Kontokrediter
 • Fastighetslån
 • Bostadsrättslån
 • CSN-lån*

*CSN-lån ingår inte i standardutformandet av en kreditupplysning. Däremot har banker och andra kreditgivare möjlighet att få denna information som ett tillägg till en vanlig kreditupplysning.

Vi vill göra dig uppmärksam på att vår Kundservice inte kan kommentera enskilda fall och inte heller svara på vilka krediter du har. Detta grundar sig i säkerheten om den enskilde personen.

Kreditupplysningen är alltid en ögonblicksbild och innehåller den senast uppdaterade informationen som UC har om dig. UC inhämtar informationen kontinuerligt. Läs mer här.

Du kan alltid beställa en upplysning på dig själv med tjänsten Min Upplysning utan att det registreras som en förfrågan hos UC. Detta påverkar alltså inte din kreditvärdighet på något sätt.

Du kan också begära ett registerutdrag som visar vilka uppgifter UC har registrerat om dig.

Begäran skickas genom vårt kontaktformulär. Klicka på valet Registerutdrag och fyll i dina uppgifter. Där kan du även välja om du vill ha registerutdraget på svenska eller engelska. Ett engelskt registerutdrag kan till exempel användas för utländska bankärenden.

En kreditupplysning kan tas på dig som privatperson när ett företag har ett legitimt skäl att få veta mer om din kreditvärdighet.

Om du ställer en kreditfråga eller undrar om du kan få bättre lånevillkor har kreditgivaren ett legitimt skäl att ta en upplysning, för att kontrollera din kreditvärdighet. Ett annat legitimt skäl kan vara en hyresvärd som vill se om en potentiell hyresgäst har en betalningsanmärkning, skuld hos Kronofogden eller liknande.

Det finns inget krav enligt Kreditupplysningslagen (KuL) att du måste lämna ditt medgivande innan kreditupplysningen tas. Om du undrar varför ett förtag har tagit en upplysning på dig bör du kontakta frågeställaren för att ta reda på i vilket syfte du blivit omfrågad.

Vi kan av sekretesskäl inte svara på enskilda fall. Om du vill veta hur många gånger du blivit omfrågad under de senaste 12 månaderna kan du se detta i din egen kreditupplysning, som du beställer här på minUC.se.

Kreditupplysningen har framförallt två funktioner. Dels handlar det om att skydda kreditgivaren – alltså banken, arbetsgivaren, hyresvärden, biluthyraren eller någon annan – från kreditförluster och onödig risk. Dels är syftet att skydda individen och minska risken för att personen i fråga överskuldsätter sig och får ekonomiska problem.

Informationen som står i kreditupplysningen använder banken som underlag i sitt beslutsfattande och för hur de ska utforma krediten. Alltså, på vilka villkor du kan få låna pengarna.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte är vi på UC som bestämmer om någon ska få ett lån eller en kredit, det gör banken eller finansbolaget i fråga.

Det finns fem stora kreditupplysningsföretag i Sverige; UC, Bisnode, Creditsafe, Syna & Decidas. Men, vad är egentligen ett kreditupplysningsföretag? Jo, ett kreditupplysningsföretag tillhandhåller information om både privatpersoner och företag till tex banker eller andra lån- och kreditgivare för att de ska få hjälp att bedöma om du är kreditvärdig och om de ska bevilja dig lånet eller krediten. När du går till banken för att ta ett lån, tar banken en kreditupplysning på dig och får då informationen just om dig från tex UC. Det är alltså inte kreditupplysningsföretaget som tar upplysningen på dig, utan vi agerar som en ”mellanhand” mellan information och banken eller kreditgivare.

Alla kreditupplysningsföretag lyder under lagar som Kreditupplysningslagen (KUL) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som ger oss rätten att tillhandhålla den information som finns hos oss.

Alla svenska kreditupplysningsföretag har också en skyldighet, enligt lag, att skicka en upplysningskopia till dig när en upplysning har gjorts. Upplysningskopian skickas via post till din folkbokföringsadress. Du kan också aktivera en digital brevlåda, tex Kivra, eller aktivera UCs egen tjänst Digital brevlåda, och få upplysningskopian dit.

Om du vill ta reda på varför en upplysning har blivit gjord ska du alltid kontakta kreditgivaren eller banken i fråga. Det står alltid på kopian av kreditupplysningen vem du som kund först ska kontakta för frågor eller funderingar.

Kreditgivaren reglerar sin kreditgivning med hjälp av ett antal kriterier, till exempel inkomst, anmärkningar och anställningsförhållanden.

Det är alltså kreditgivaren som kan ge svar och inte UC på denna fråga.

Alla kreditgivare har olika kriterier. Ibland förekommer det att kreditgivaren bett UC att lägga till en kommentar, eller ett "kreditråd". Rådet är baserat både på upplysningens redovisade uppgifter och på de uppgifter som eventuellt lämnats i ansökan.

Du behöver därmed inte ha en anmärkning för att rådet "kredit bör ej beviljas" ges. Vill du ha mer information om varför du inte har beviljats kredit, kontakta det företag där du sökt kredit.

Max 12 månader för privatpersoner.

Läs här för att ta reda på hur ofta och varifrån UC hämtar sin information.

Antal kreditförfrågningar kan påverka din UC Riskprognos, men att ha flera kreditförfrågningar behöver inte per automatik ge en högre riskprognos. Viktigt att tänka på är att riskprognosen påverkas av flertalet riskdrivande faktorer där antalet kreditförfrågningar utgör en av dessa faktorer.

Antal kreditförfrågningar kan påverka din UC Riskprognos, men att ha flera kreditförfrågningar behöver inte per automatik ge en högre riskprognos. Viktigt att tänka på är att riskprognosen påverkas av flertalet riskdrivande faktorer där antalet kreditförfrågningar utgör en av dessa faktorer.

Hej👋
Vad kan jag hjälpa dig med?😊

Laddar
;