Frågor och svar om anmärkningar & registerutdrag

Det enklaste sättet att ta reda på om du har några anmärkningar är att beställa Min Upplysning, som är din egen kreditupplysning. Vi vill göra dig uppmärksam på att vår Kundservice inte kan kommentera enskilda fall och inte heller svara på om du har några betalningsanmärkningar eller inte. Detta grundar sig i säkerheten om den enskilde personen.

En obetald skuld eller en räkning som inte betalats i tid kan leda till en så kallad betalningsanmärkning hos UC. Uppgifterna hämtas bland annat från Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och tingsrätter.

En anmärkning kan bland annat leda till att du inte kan:

 • låna pengar
 • köpa på avbetalning
 • få ett hyreskontrakt på en bostad
 • få ett telefonabonnemang

Om du har betalat skulden efter det att till exempel kronofogdemyndigheten har meddelat ett utslag, kommer en anmärkning ändå att registreras.

När man bedömer om någon är kreditvärdig är det av betydelse att få veta inte bara att en skuld har betalats, utan också om den har betalats i rätt tid. Därför finns uppgifter om betalningsanmärkningar kvar hos UC även om man har betalat skulden efter det att anmärkningen noterades, till exempel efter ett utslag i betalningsföreläggande.

Det är alltid kreditgivaren som avgör om en kredit ska beviljas eller inte, inte UC.

Vilka anmärkningar visar UC?

 • Accis
 • A-skatt/arbetsgivaravgift (samordnad uppbörd)
 • Avgift olovligt byggande
 • Bygg- och särskild avgift
 • Dispensavgifter enligt bilavgaslagen
 • Diverse statliga fordringar
 • Diverse övriga fordringar
 • Ekonomiskt bistånd
 • Expeditionsavgift
 • Felparkeringsavgift
 • F-skatt/särskild A-skatt
 • Företagsrekonstruktion
 • Förseningsavgift ABL
 • Konkursansökan
 • Konkurs
 • Kostnad lantbrukarnämndsförättning
 • Kupongskatt
 • Kvarskatt
 • Lantmäteriavgift
 • Missbrukad kontokredit
 • Missbrukat bankkonto
 • Misskött kredit
 • Moms
 • Näringsförbud
 • Prisregleringsavgift
 • Punktskatt
 • Redaravgift
 • Sanktionsavgift för dieselolja
 • Sjömanskatt
 • Skattekonto
 • Skuldsanering
 • Studiemedel
 • Stämpelavgift
 • Särskild avgift ABL
 • Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
 • Särskild uppdebiterad A-skatt
 • Tillkommande skatt
 • Transporttillägg
 • Tredskodom
 • Tull/införselavgift
 • TV-avgift
 • Underhållsstöd
 • Utmätningsförsök – skuld obetald
 • Utslag i mål om betalningsföreläggande
 • VA-domstolsavgift
 • Vägavgift
 • Vägtrafikskatt
 • Återtagning av avbetalningsgods
 • Överlastningsavgift

I UC:s register finns en anmärkning för en fysisk person (privatperson och enskild firma/näringsidkare) normalt registrerad i tre år. En anmärkning som noterats den 1 februari 2014 tas alltså bort den 1 februari 2017.

 • En anmärkning på en fysisk person kvarstår i tre år (36 månader)
 • Misskötta krediter kvarstår i tre år (36 månader)
 • Missbrukade kontokortskrediter i två år (24 månader)
 • Missbrukade bankkonton kvarstår i tre år (36 månader)
 • Restförda avgifter/statliga avgifter (TV avgift, Parkering, skatt mm) kvarstår i tre år (36 månader)
 • Misskötta krediter, missbrukade kontokortskrediter och missbrukade bankkonton visas bara för banker och kreditmarknadsbolag
 • Beslut om skuldsanering kvarstår i fem år från den dag inledandebeslutet meddelades eller om en betalningsplan sträcker sig längre än fem år, så länge avbetalningsplan pågår. Gäller beslutet skuldsanering för företagare och närstående till företagare (F-skuldsanering) kvarstår uppgiften i tre år från den dag då inledandebeslutet meddelades.
 • Näringsförbud kvarstår i tre år (36 månader) efter att näringsförbudet upphört
 • Ansökan om konkurs registreras på fysisk person och kvarstår händelseåret plus två år, vilket innebär att en konkursansökan som registrerats i februari 2010 tas bort den 1 januari 2013.

Håll koll på dina anmärkningar

Använd tjänsten Min Upplysning för att kontrollera din kreditupplysning. Där ser du bland annat om du har anmärkningar, vilka de är och när du fick dem.

Läs mer om Min Upplysning

Om du anser att du fått en felaktig anmärkning så skriver du till vår Utredningsavdelning. Du bör bifoga handling som styrker ditt påstående. Om en anmärkning är felaktig eller missvisande ska den rättas men det räcker inte med ett påstående om att den är fel, någon styrkande handling bör kunna uppvisas.

Adressen till Utredningen är:
Utredningen
UC AB
117 88 Stockholm

Det går även bra att skicka ditt ärende via mail:
utredningen@uc.se

Som privatperson eller enskild näringsidkare kan du beställa ett utdrag som visar vilka uppgifter som UC har registrerat om dig.

Begäran skickas genom ett kontaktformulär som du hittar här. Klicka på valet Registerutdrag och fyll i dina uppgifter. Du kan även välja om du vill ha registerutdraget på svenska eller engelska.

Hej👋
Vad kan jag hjälpa dig med?😊

Laddar
;