Frågor & Svar

Här finns svaren på de vanligaste frågorna från våra kunder.

Hittar du inte svaret på just din fråga är du välkommen att kontakta vår kundservice så hjälper vi dig gärna.

Kontakta Kundservice

Frågor om betalning & uppsägning

Varför har jag fått en faktura från Arvato?

Arvato är vår fakturaleverantör. Om du har fått en faktura från Arvato så har du köpt eller så abonnerar du på en av våra tjänster. Om du inte anser att detta stämmer eller vill veta mer ber vi dig kontakta vår kundservice.

Läs mer

Hur betalar jag för tjänsterna på minUC.se?

Tjänsterna UC ID-Skydd och Kreditkollen säljs som abonnemang med 12 månaders bindningstid, därefter löper tjänsten på månadsbasis.

Första månadsbetalningen dras från ditt kort när du beställer tjänsten på minUC.se. Därefter dras månadsbeloppet per automatik från ditt kort varje månad på den dagen i månaden då du tecknade dig.

Om du under pågågende abonnemangsperiod genomför ett engångsköp med kort på minUC.se kommer månadsdragningarna därefter att göras från det kort du senast använt för betalning på minUC.se.

Efter den inledande bindningstiden på 12 månader kan du när som helst säga upp din tjänst med 30 dagars uppsägningstid.

För tillfället finns endast kortbetalning som betalsätt på minUC.se. Behöver du hjälp att beställa en tjänst är du välkommen att kontakta UC Kundservice

Läs mer

Jag har ett nytt bankkort - hur gör jag då?

Om giltighetstiden på ditt angivna bankkort har löpt ut under tjänstens bindningstidstid kommer vi att skicka en faktura från på summan av återstående månadsbetalningar för din bindningtid.

Saknar du täckning på ditt kort när månadsbetalningen ska dras, gör vi nya försök dagligen i upp till 28 dagar efter ordinarie betaldatum. Saknas därefter fortfarande täckning på ditt kort skickar vi en faktura på summan av återstående månadsbetalningar för din bindningtid.

Fakturorna skickas från Arvato Financial Solutions.

Behöver hjälp eller har frågor är du välkommen att kontakta UC Kundservice

Arvato Financial Solutions

Läs mer

Hur säger jag upp min tjänst?

Om du vill säga upp en tjänst hos oss är du välkommen att kontakta UC Kundservice så hjälper de dig med ärendet.

Läs mer

Frågor om anmärkningar

Har jag några anmärkningar?

Det enklaste sättet att ta reda på om du har några anmärkningar är att beställa Min Upplysning, som är din egen kreditupplysning. 

Vi vill göra dig uppmärksam på att vår Kundservice inte kan kommentera enskilda fall och inte heller svara på om du har några betalningsanmärkningar eller inte. Detta grundar sig i säkerheten om den enskilde personen.

Läs mer

Vad är en anmärkning?

En obetald skuld eller en räkning som inte betalats i tid kan leda till en så kallad betalningsanmärkning hos UC. Uppgifterna hämtas bland annat från Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och tingsrätter.

En anmärkning kan bland annat leda till att du inte kan:

 • låna pengar
 • köpa på avbetalning
 • få ett hyreskontrakt på en bostad
 • få ett telefonabonnemang

Om du har betalat skulden efter det att till exempel kronofogdemyndigheten har meddelat ett utslag, kommer en anmärkning ändå att registreras.

När man bedömer om någon är kreditvärdig är det av betydelse att få veta inte bara att en skuld har betalats, utan också om den har betalats i rätt tid. Därför finns uppgifter om betalningsanmärkningar kvar hos UC även om man har betalat skulden efter det att anmärkningen noterades, till exempel efter ett utslag i betalningsföreläggande.

Det är alltid kreditgivaren som avgör om en kredit ska beviljas eller inte, inte UC.

Vilka anmärkningar visar UC?

Läs mer

När försvinner min anmärkning?

I UC:s register finns en anmärkning för en fysisk person (privatperson och enskild firma/näringsidkare) normalt registrerad i tre år. En anmärkning som noterats den 1 februari 2014 tas alltså bort den 1 februari 2017.

 • En anmärkning på en fysisk person kvarstår i tre år (36 månader)
 • Misskötta krediter kvarstår i tre år (36 månader)
 • Missbrukade kontokortskrediter i två år (24 månader)
 • Missbrukade bankkonton kvarstår i tre år (36 månader)
 • Restförda avgifter/statliga avgifter (TV avgift, Parkering, skatt mm) kvarstår i tre år (36 månader)
 • Misskötta krediter visas bara för banker och kreditmarknadsbolag
 • Beslut om skuldsanering kvarstår i fem år från den dag inledandebeslutet meddelades eller om en betalningsplan sträcker sig längre än fem år, så länge avbetalningsplan pågår. Gäller beslutet skuldsanering för företagare och närstående till företagare (F-skuldsanering) kvarstår uppgiften i tre år från den dag då inledandebeslutet meddelades.
 • Näringsförbud kvarstår i tre år (36 månader) efter att näringsförbudet upphört
 • Ansökan om konkurs registreras på fysisk person och kvarstår händelseåret plus två år, vilket innebär att en konkursansökan som registrerats i februari 2010 tas bort den 1 januari 2013.

Håll koll på dina anmärkningar
Använd tjänsten Min Upplysning för att kontrollera din kreditupplysning. Där ser du bland annat om du har anmärkningar, vilka de är och när du fick dem.

Läs mer om Min Upplysning

Läs mer

Hur får jag bort en anmärkning om den är felaktig?

Om du anser att du fått en felaktig anmärkning så skriver du till vår Utredningsavdelning. Du bör bifoga handling som styrker ditt påstående. Om en anmärkning är felaktig eller missvisande ska den rättas men det räcker inte med ett påstående om att den är fel, någon styrkande handling bör kunna uppvisas.

Adressen till Utredningen är:
Utredningen
UC AB
117 88 Stockholm

Det går även bra att skicka ditt ärende på fax eller mail:
utredningen@uc.se
fax: 08-670 90 95

Läs mer

Frågor om ID-Skydd

Hur bjuder jag in medlemmar till mitt familjepaket?

Du bjuder enkelt in medlemmar till ditt familjepaket genom att logga in på ditt konto. Därefter väljer du "Mina Inställningar" uppe i högra hörnet, antingen under ditt namn (på datorn) eller den orangevita figuren (på mobilen).

Läs mer

Frågor om Min Kreditupplysning

Vad är en kreditupplysning?

Kreditupplysning är ekonomisk information om dig. Informationen i en kreditupplysning är framför allt inriktad på ekonomiska förhållanden men även andra personliga uppgifter kan ingå, till exempel ditt civilstånd och din folkbokföringsadress.

En kreditupplysning är oftast skriftlig, men den behöver inte vara det. Även muntliga uppgifter, omdömen och råd faller under begreppet kreditupplysning.

Läs mer om Min Upplysning

Läs mer

Vilka lån och krediter finns med i min kreditupplysning?

Information om dina lån och krediter hämtas från de kreditinstitut som ingår i det samarbete som sköts av UC. Endast de som rapporterar in uppgifter om krediter till UC får i sin tur ta del av uppgifterna. Huruvida denna uppgift återfinns i en upplysning beror alltså på vem som beställt upplysningen.

De flesta större kreditgivare rapporterar varje månad om förändringar i dina lån och krediter till UC. De krediter som ingår i upplysningen är blanco, avbetalnings- och kortkrediter samt bolån med säkerhet i fastighet eller bostadsrätt. UC redovisar utnyttjade och beviljade krediter samt antal krediter och kreditgivare. Uppdatering sker varje månad. Helt nya krediter kan därför saknas i din upplysning. Kredit, t.ex. ett bostadslån, anges i sin helhet för var och en som är ansvarig för krediten/lånet.

Vi vill göra dig uppmärksam på att vår Kundservice inte kan kommentera enskilda fall och inte heller svara på om eller vilka krediter du har. Detta grundar sig i säkerheten om den enskilde personen. Vi ber om överseende för detta!

Läs mer

Jag har fått ett meddelande från UC - vad är det?

Varje gång en kreditupplysning beställs på dig är vi enligt kreditupplysnings-lagen (KuL) skyldiga att skicka dig en kopia där det framgår vem som beställt upplysningen.

Kreditupplysningar används som underlag för kreditbedömningar och andra bedömningar av ekonomiska risker. En kreditbedömning bygger på tanken att risken är mindre hos en kredittagare som tidigare uppfyllt sina ekonomiska åtaganden och större hos en person som tidigare misskött sina betalningar.

Det är alltid kreditgivaren som avgör om en kredit ska beviljas eller inte, inte UC.

Läs mer om Riskprognos här

Läs mer

Varför har jag fått avslag på mitt lån eller kreditförfrågan?

Kreditgivaren reglerar sin kreditgivning med hjälp av ett antal kriterier, till exempel inkomst, anmärkningar och anställningsförhållanden.

Det är alltså kreditgivaren som kan ge svar och inte UC på denna fråga.

Alla kreditgivare har olika kriterier. Ibland förekommer det att kreditgivaren bett UC att lägga till en kommentar, eller ett "kreditråd". Rådet är baserat både på upplysningens redovisade uppgifter och på de uppgifter som eventuellt lämnats i ansökan.

Du behöver därmed inte ha en anmärkning för att rådet "kredit bör ej beviljas" ges. Vill du ha mer information om varför du inte har beviljats kredit, kontakta det företag där du sökt kredit.

Läs mer

Hur många förfrågningar har jag?

Vi kan av sekretesskäl inte svara på enskilda fall. Om du vill veta hur många gånger du blivit omfrågad under de senaste 12 månaderna kan du se detta i din egen kreditupplysning, som du beställer här på minUC.se.

Läs mer

Frågor om inloggning

Jag kan inte logga in på minUC.se

Får du felmeddelandet nedan när du försöker logga in på minUC.se? Då innebär det att du inte är registrerad som kund hos oss. Om du nyligen köpt en tjänst och ändå inte kan logga in, kontakta då UC Kundservice så hjälper vi dig gärna. 

Felmeddelande vid inloggning

Läs mer

Inloggning med BankID

Inloggning med BankID på minUC.se
För att komma åt tjänsterna på minUC.se krävs BankID. Fördelarna är många; du som kund slipper hålla reda på ytterligare ett lösenord samtidigt som det är väldigt enkelt att logga in och då inte minst från din mobiltelefon. Men framförallt är BankID idag det säkraste sättet att logga in till tjänster på Internet.

BankID används exempelvis av de flesta stora banker, av Försäkringskassan, CSN, Skatteverket och flera andra stora företag och myndigheter.

Att använda BankID är kostnadsfritt.

Vad är BankID?
BankID är en e-legitimation som du använder när du behöver styrka din identitet på internet. Det finns tre olika typer - BankID på fil, BankID på kort och Mobilt BankID. Du beställer ditt BankID hos din internetbank. Du behöver också installera BankID säkerhetsprogram på din dator, alternativt som app i din mobiltelefon för att BankID ska fungera. Ditt BankID är personligt, det är bara du som ska använda det.

Hur beställer jag BankID?
Du beställer BankID hos din bank. För att beställa ett BankID måste du ha ett svenskt personnummer. Det finns även krav som de olika bankerna ställer upp, t.ex. en nedre åldersgräns och att man är folkbokförd i Sverige. Exakt hur du beställer ett BankID skiljer sig åt mellan olika banker, men i många fall kan du själv logga in på din Internetbank och beställa BankID direkt. Du kan läsa mer om hur det fungerar på just din bank på bankens hemsida, eller kontakta bankens kundtjänst.

Läs mer

Frågor om Registerutdrag

Jag önskar ett registerutdrag från UC – hur gör jag?

Som privatperson eller enskild näringsidkare kan du beställa ett utdrag som visar vilka uppgifter som UC har registrerat om dig. Begäran skickas till vår kundservice med mailadressen kundservice@uc.se

Om begäran avser ett registerutdrag från kreditupplysningsregistret skickas detta till din folkbokföringsadress.

Ett registerutdrag kan även beställas genom ett brev med underteckning. Fyll i dina uppgifter i denna PDF, underteckna beställningen och posta den till:

UC AB

Registerutdrag

117 88 Stockholm

Läs mer

Har du blivit ID-kapad?

Har du UC ID-Skydd?

Då kan du vara lugn, vi hjälper dig. Gör så här:

 1. Kontakta vår Telefonassistans, dygnet runt, så får du professionell hjälp att kartlägga och lösa dina problem. Telefonnummer hittar du innanför inloggningen här på minUC.se. Klicka här för att logga in.
 2. Polisanmäl händelsen.

 

 Har du ännu inte UC ID-Skydd?

 1. Du som har utsatts för ett bedrägeri eller en identitetsstöld kan spärra din kreditupplysning hos UC. Din kreditupplysning spärras då hos de flesta andra kreditupplysningsföretagen (Bisnode, Creditsasfe, Decidas och Syna) 
 2. Polisanmäl händelsen.
 3. Var extra vaksam på din omgivning. Dyker det exempelvis upp post du inte känner igen? Saknas det post? Ser du händelser i ditt kontoutdrag du inte känner igen? 
 4. Bestrid fakturor och andra krav som dyker upp.

Läs mer om UC ID-Skydd här.

 

Läs mer
Laddar